povratak na sve vijesti

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVTASKE STJEPAN MESIĆ ODLIKOVAO DR. SC. RADOMIRA PAVIĆEVIĆA

četvrtak, listopada 22. 2009.

U povodu Dana nezavisnosti predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić odlikovao dr. sc. Radomira Pavićevića REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM KATARINE ZRINSKI

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2. stavka 1. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU
kojom se odlikuje
dr. sc. RADOMIR PAVIĆEVIĆ
REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM
KATARINE ZRINSKE za osobite zasluge za zdravstvo, socijalnu skrb i promicanje moralnih društvenih vrednota.
Klasa: 060-03/09-13/12
Urbroj: 71-05-04/1-09-01
Zagreb, 25. rujna 2009.
Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

Korištene fotografije iz:
Ureda Predsjednika RH,
snimila Marija Kundek, službeni fotograf u Uredu Predsjednika