povratak na sve vijesti

IN MEMORIAM BILJANA KOVAČEVIĆ- VUČO

utorak, travnja 20. 2010.

Biljana Kovačević -Vučo 1952 - 2010

 BILJANA

Crnogorska zajednica u Srbiji igubila je velikog i iskrenog prijatelja.
Istaknuti borac za ljudska prava, advokat Biljana Kovačević - Vučo preminula je u utorak u Beogradu zbog komplikacija nakon transplatacija bubrega.
Biljana Kovačevoć Vučo je bila pravni zastupnik Eparhije Crnogorske prvoslavne crkve za Republiku Srbiju.
U svojoj dugoj karijeri aktivistkinje mirovnih pokreta i borca za zaštitu ljudskih prava bila je, između ostalog, osnivač Savjeta za ljudska prava Centra za antiratnu akciju u Beogradu i šefica SOS linije za pravnu pomoć žrtvama političke, etničke i dikriminacije na radu (1992-95), osnivač, generalna sekretarka i šefica kancelarije za pravnu pomoć Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji (1994-1997), predsjednica izvršnog odbora Centra za tranziciju ka demokratiji (1997) i osnivač i predsjednica Komiteta pravnika za ljudska prava - YUCOM (od 1997).
Inicijator je najvećeg broja koalicija i mreža nevladinih organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava na teritoriji Srbije i u regionu.
Komemoraciji povodom smrti Biljane Kovačević - Vučo, koja će biti održana u Skupštini grada Beograda, u srijedu 21.04. u 14 sati, u ime crnogorske zajednice u Srbiji prisustvovaće Nenad Stevović, predsjednik Crnogorske partije