povratak na sve vijesti

Dr.sc. RADOMIR PAVIĆEVIĆ- Član Savjeta za nacionalne manjine

četvrtak, travnja 07. 2011.

Vlada Republike Hrvatske imenovala za člana Savjeta za nacionalne manjine dr. sc. Radomira Pavićevića, predsjednika Nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske

 

Za člana Savjeta za nacionalne manjine, iz reda istaknutih kulturnih, znanstvenih, stručnih i vjerskih djelatnika, na prijedlog Nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske, a uz podršku udruženja članica NZCH Vlada RH na svojoj sjednici 17. 3. 2011. za člana Savjeta za nacionalne manjine, kao predestavnika crnogorske nacionalne manjine imenovala dr. sc. Radomira Pavićevića

 

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE


Na temelju članka 36. stavka 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine«, br. 155/2002, 47/2010 i 80/2010) i članka 30. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004 i 77/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. ožujka 2011. godine donijela


RJEŠENJE
O IMENOVANJU DIJELA ČLANOVA SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE


1. Za članove Savjeta za nacionalne manjine, iz reda osoba koje predlažu vijeća nacionalnih manjina, s danom 27. ožujka 2011. godine, imenuju se:
- Nikola Mak, predloženik Vijeća njemačke nacionalne manjine
- Darko Šonc, predloženik Vijeća slovenske nacionalne manjine
- Marija Semenjuk Simeunović, predloženica Vijeća ukrajinske nacionalne manjine
- Angel Mitrevski, predloženik Vijeća makedonske nacionalne manjine
- Zvonko Kostelnik, predloženik Vijeća rusinske nacionalne manjine
- Branka Baksa, predloženica Vijeća slovačke nacionalne manjine.
2. Za članove Savjeta za nacionalne manjine, iz reda istaknutih kulturnih, znanstvenih, stručnih i vjerskih djelatnika, koje su za članove predložile manjinske udruge i druge organizacije manjina, vjerske zajednice, pravne osobe i građani pripadnici nacionalnih manjina, s danom 27. ožujka 2011. godine, imenuju se:
- Aleksandar Tolnauer, predstavnik židovske nacionalne manjine
- Veselko Čakić, predstavnik srpske nacionalne manjine
- mr. sc. Bashkim Shehu, predstavnik albanske nacionalne manjine
- dr. sc. Nives Rittig Beljak, predstavnica austrijske nacionalne manjine
- dr. sc. Radomir Pavićević, predstavnik crnogorske nacionalne manjine.


Klasa: 080-02/11-01/61
Urbroj: 50304/2-11-01
Zagreb, 17. ožujka 2011.

Narodne novine 38/11