povratak na sve vijesti

IZBORNA SKUPŠTINA NACIONALNE ZAJEDNICE CRNOGORACA HRVATSKE

nedjelja, studenog 20. 2011.

U Crnogorskom domu u Zagrebu delegati udruženja iz Splita, Rijeke, Pule, Rovinja, Umaga, Karlovca, Zagreba i Osijeka izabrali članove Predsjedništva, predsjednika i potpredsjednika Skupštine NZCH za novi mandatni period

Izborna Skupština Nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske održana je u Crnogorskom domu u Zagrebu, 19. 11. 2011. Sjednici je prisustvovalo 30 delegata, od 40 pozvanih (delegate biraju udruge članice NZCH) predstavnici udruženja iz Splita, Rijeke, Pule, Rovinja, Umaga, Karlovca, Zagreba i Osijeka.

Skupština je prihvatila izvještaj o aktivnostima NZCH u proteklom periodu, kao i smjernice aktivnosti za naredni period. Sukladno prijedlogu Predsjedništva NZCH, novoosnovano Društvo Crnogoraca i prijatelja Crne Gore Grada Zadra i Zadarske županije, je primljeno u članstvo NZCH.

Na osnovu prijedloga iz udruga članica Nacionalne zajednice prisutni delegati su izabrali:

predsjednika Skupštine NZCH:

 Borica Šoškić- Rijeka

potpredsjednicu Skupštine NZCH:

 Radmila Glogovac- Karlovac

članove Predsjedništva NZCH:

1. mr.sc. Jovan Abramović- Rijeka

2. Raič Babović- Zadar

3. Rade Batrićević- Pula

4. Danilo Ivezić- Zagreb

5. Dragomir Jovanović- Karlovac

6. Dragutin Lakić- Rijeka

7. prof.dr.sc. Dragutin Lalović- Zagreb

8. Radovan Medojević- Umag

9. Radomir Noveljić- Split

10. dr.sc. Radomir Pavićević- Zagreb

11.  Dušan Roganović- Rovinj

12. Milovan Sekulić- Osijek

13. Borivoje Stevović- Split

Na konstituirajoćoj sjednici, Predsjedništvo NZCH je za predsjednika izabralo dr. sc. Radomira Pavićevića, a za potpredsjednike Rada Batrićevića i Radomira Noveljića. Za Tajnika NZCH izabrana je Milanka Bulatović.

FOTOGRAFIJE S IZBORNE SKUPŠTINE