povratak na sve vijesti

VELJKO RAJKOVIĆ- DARVINE, DARVINE... epigrami

ponedjeljak, studenog 28. 2011.

Najnovija knjiga -Darvine, Darvine...epigrami-, poznatog crnogorskog aforističara Veljka Rajkovića, ljubaznošću autora, u našoj DIGITALNOJ BIBLIOTECI

Veljko Rajković (iz Kosijera,Cetinje) je rođen 1954. godine u Dujevi (rodnom selu majke), Rijeka Crnojevića, Cetinje. Diplomirani je pravnik. Živi u Podgorici.
Piše aforizme, epigrame, satirične priče i satirične pjesme. Objavio je knjige aforizama 
ZNAK(U) UZVIKA (1999), ČOVJEKOLIKI LJUDI (2007) i LJUDNICA (2011). Jedan je od autora Antologije crnogorskog aforizma RIJETKE ČESTICE (2006).
Više puta je nagrađivan na Crnogorskom festivalu humora i satire u Danilovgradu - gdje je proglašen za satiričara godine u Crnoj Gori (2005).
Na Prvom međunarodnom konkursu u Crnoj Gori za karikaturu i aforizam, dobio je prvu nagradu za aforizam (2005), a na ŠABAČKOJ ČIVIJADI - drugu nagradu za aforizme (2006). Na međunarodnom konkursu "ŽIKIŠON 2011" - Paraćin, dobio je prvu nagradu za satiričnu pjesmu.

Darvine, Darvine web

 

IZDAVAČ:
UDRUŽENJE HUMORISTA I SATIRIČARA
CRNE GORE
UREDNIK:
Ratko Božović
RECENZENT
Savo Martinovć
KORICE:
Darko Drljević
KOMPJUTERSKI SLOG:
Nada Kovačević
ŠTAMPA:
GRAFO BALE - Podgorica
TIRAŽ:
500

Podgorica 2011