povratak na sve vijesti

IZBORI ZA VIJEĆA I PREDSTAVNIKE

subota, svibnja 21. 2011.

Na svojoj 139 sjednici Vlada RH donijela Odluku o raspisivanju izbora za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina

Na temelju članka 59.b Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 33/2001, 10/2002, 155/2002, 45/2003, 43/2004, 40/2005, 44/2005 - pročišćeni tekst i 109/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. svibnja 2011. godine donijela

 

 ODLUKU

 O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA I PREDSTAVNIKE NACIONALNIH MANJINA U JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

 Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 10. srpnja 2011. godine.

Rokovi teku od

 21. svibnja 2011. od 00:00 sati.

Prijedlozi lista kandidata za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina moraju biti zaprimljeni (prispjeti) nadležnom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku 12 dana od dana raspisivanja izbora, dakle

 1. lipnja 2011. do 24:00 sata

 Nadležno izborno povjerenstvo će sastaviti i u javnim glasilima objaviti sve pravovaljano predložene liste kandidata za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina, navodeći tko su predlagatelji, kao i izbornu listu, najkasnije u roku 48 sati od isteka roka propisanog za postupak kandidiranja i podnošenja prijedloga, dakle

 3. lipnja 2011. do 24:00 sata

Nadležno izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima na svom području najkasnije u roku 24 sata od zatvaranja birališta, dakle

 11. srpnja 2011. do 19:00 sati