povratak na sve vijesti

SUSRET U KRANJU

subota, travnja 16. 2011.

Dogovoreni oblici suradnje i međusobnog povezivanja udruženja iz Slovenije, Srbije i Crne Gore

U organizaciji Crnogorskog KPS Društva "Morača" Kranj, 9.4.2011. u Kranju oržan je sastanak predstavnika udruženja crnogorskih iseljenika iz Slovenije, Srbije i Hrvatske.

Susretu su prisustvovali:
Dragica Bošnjak- Društvo "Duklja"- Ljubljana
Velimir Bijeljić- Društvo slovensko -crnogorskog prijateljstva- Ljubljana
Veselin Lakić- Savez crnogorskih društava - Ljubljana
Šemso Đešević- Zavičajno društvo Plava i Gusinja "Izvor"- Kranj
Nenad Stevović- Udruženje Crnogoraca Srbije "Krstaš"- Lovćenac
Dušan Mišković- Društvo Crnogoraca i prijatelja Crne Gore "Montenegro"- Zagreb
Dr. sc. Radomir Pavićević- Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske- Zagreb
Prof. dr. sc. Dragutin Lalović- Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske- Zagreb
Danilo Ivezić- Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske- Zagreb
Čedo Đukanović- CKPSD "Morača "- Kranj
Radojica Nedović- CKPSD "Morača "- Kranj
Momo Savović- CKPSD "Morača "- Kranj

TEZE ZA RAZGOVOR


 - Mogućnosti zajedničkih programskih aktivnosti - učešćem u programskim događanjima koje organizuju udruženja na svom području djelovanja.
-  Povezivanje na programskim sadržajima iz kojih kasnije mogu izrasti organizacioni oblici (stvaranje asocijacije na evropskom i moguće svjetskom nivou)
- Zajednički nastup u Crnoj Gori- čime se to možemo predstaviti matičnoj državi- na primjer u povodu 200 godina Njegoševa rođenja 2013. godine.
- Stav vezan uz Strategiju koju je usvojila Vlada Crne Gore u decembru 2010.
- Međusobna  pomoć u cilju ostvarivanja osnovnih zadataka: Očuvanje kulturnog i nacionalnog identiteta- INTEGRACIJA u društvo življenja, bez ASIMILACIJE.

ZAKLJUČCI:


1. Iskustva saradnje koju već dugi niz godina ostvaruju NZCH- Zagreb, CKPSD "Morača- Kranj, Zavičajno društvo Plava i Gusinja "Izvor"- Kranj, kojoj se  od prošle godine priključilo i Udruženje Crnogoraca Srbije "Krstaš" (CKPD Princeza Ksenija)- Lovćenac; trebaju biti model povezivanja krovnih udruženja iz različitih država, uz poštovanje specifičnosti svakog udruženja, u šire asocijacije (na europskom i svjetskom nivou). Iz programskih sadržaja i povezivanja krovnih udruženja izrasti će i organizaciona struktura koja će uključiti sve one koji imaju što ponuditi, koji stvaraju i realizuju programe u cilju očuvanja kulturne autonomije i nacionalnog identiteta, što je osnovni zadatak udruženja crnogorskog iseljeništva- sačuvati sebe i svoje potomke od opasnosti, asimilacije.
2. Mogućnost formiranje asocijacije crnogorskih iseljenika na svjetskom nivou, u smislu obnavljanja  ili izgradnje nove,  određen je kao budući  zadatak i potrebu.
3. Programsko povezivanje i predstavljanje crnogorskog iseljeništva u matičnoj državi Crnoj Gori, jednim zajedničkim nastupom krovnih udruženja iz Hrvatske, Srbije i Slovenije, treba organizovati što je moguće prije. U tom cilju u svojim sredinama utvrditi s čim se na kvalitetan način udruženja mogla predstaviti. Program uskladiti i zajednički definirati. Ovaj nastup može biti i svojevrstan test o mogućnostima svakog od udruženja i uvod u obilježavanje  200-te godišnjice Njegoševog rođenja 2013. godine, kada bi se na Cetinju predstavili reprezentativnim  sadržajem.
4. Protiv smo bilo kakve  instrumentalizacije iseljeništva od strane matične države i za bitno promijenjenu ulogu i funkciju Centra za iseljenike koji treba odista postati Centar iseljeništva, personalno i materijalno osposobljen za tu ulogu. Iseljenici iz Crne Gore svoju matičnu državu mogu pomoći onoliko koliko vrijede u sredinama svoga življenja.
5. Prihvaćena je inicijativa Crnogorske zajednice Australije za donošenje Deklaracije u Skupštini Crne Gore o ništavnosti Podgoričke skupštine.
6. Sve primjedbe i sugestije na tekst Strategiju saradnje sa dijasporom za period 2011-2014. usvojen od strane Vlade Crne Gore udruženja trebaju dostaviti nadležnim institucijama u Crnoj Gori, a u cilju kvalitetnije saradnje na zajedničkom nam cilju, očuvanje nacionalnog i kulturnog identiteta.