povratak na sve vijesti

IZLOŽBA SLIKA Davorke CINAC

petak, studenog 09. 2012.

U Crnogorskom domu u galeriji "Montenegrina" 8. 11. 2012. otvorena izložba slika DAVORKE CINAC

U organizaciji Društva Crnogoraca i prijatelja Crne Gore "Montenegro" zagreb u Crnogorskom domu, galerija "Montenegrina", Trnjanska c. 35 Zagreb, 8. 11. 2012. otvorena izložba slika DAVORKE CINAC.

CRTICE IZ MOGA ŽIVOTOPISA


Rođena sam 30. 6. 1960. godine u Novoj Gradiški gdje sam provela djetinjstvo i završila osnovnu školu. Dok nisam pošla u školu, crtanje mi je popunjavalo vrijeme koje sam imala samo za sebe. S dolaskom obveza, za vrijeme osnovne škole, u doticaj s crtanjem sam dolazila samo pod likovnim odgojem, dok 1975. godine nisam upisala Školu primijenjene umjetnosti u Zagrebu, smjer keramika. Kroz keramiku sam mogla izraziti svoju kreativnost na više načina. Ali, pravo i čisto slikarstvo uvijek mi je nedostajalo. Budući sam ona "slavna Šuvareva generacija", čekajući  da se na Likovnoj Akademiji otvore svi smjerovi, kako nam je  obećano u roku dvije godine, 1979. g upisala sam Višu upravnu školu, ne znajući što će ti sve trebati u životu. Na likovnoj akademiji se nikada ništa  nije promijenilo do danas, a ja sam se nakon nekoliko godina  zaposlila u pravnoj struci kao tajnica  u OŠ "Izidora Kršnjavoga" u Zagrebu,  gdje sam i živjela do 1994. godine.  Prije godinu dana sam prešla u Dječji vrtić "Ciciban" u Velikoj Gorici, gdje živim danas od 1994. godine. S obzirom na razigranu mladost, posao, obitelj i bolesnu kralježnicu, kratki slobodni trenuci, nisu bili dostatni za slikanje. Tek pokoja slika nastala je posljednjih godina.
Izlagala sam svega na par zajedničkih izložbi; U Pučkom otvorenom učilištu u Velikoj Gorici, Muzeju Turopolje u Velikoj Gorici, Hrvatskom školskom muzeju u Zagrebu. Kako sam oduvijek bila zaljubljena u radove starih majstora, tako ih danas volim kopirati za svoju dušu.

Davorka Cinac; Slavka Kolara 58; 10410 Velika Gorica

Mob: 091 / 55 30 448; e-mail: dcinac@gmail.com

KATALOG IZLOŽBE

Dokument