povratak na sve vijesti

IZLOŽBA SLIKA VLASTIMIRA LONČARA

četvrtak, prosinca 20. 2012.

U Crnogorskom domu u galeriji "Montenegrina" Trnjanska cesta 35 Zagreb, 20. 12. 2012 s početkom u 18h otvara se izložba slika Vlastimira Lončara

Svoju prvu samostalnu izložbu kao slikar amater Vlastimir Lončar imao je u Crnogorskom domu u Zagrebu.

Svoju prvu samostalnu izložbu kao diplomirani slikar Vlastimir Lončar ima u Crnogorskom domu. Nakon odlaska u mirovinu svoju davnašnju želju da završi akademiju Vlastimir je ostvario nakon odlaska u mirovinu /diplomirao prije dvadesetak dana/.

Izložba se otvara 18. 12. 2012. u 18h. O autoru i njegovom stvaralaštvu govorit će STANKO ŠPOLJARIĆ, prof.

"Vlastimira Lončara znamo kao slikara klasičnih motiva, poglavito različitih pogleda na krajolik, najčešće u izričaju poetskog realizma. U novom ciklusu "Fažanski poliptih/ na lukobranu" Lončar je iznenadio mjerom likovne preobrazbe, uprizorenjem koje nadilazi opis i nudi slojevitost sadržaja. Slikarskoj kompoziciji dao je dvije razine. Bazu s kamenim blokovima lukobrana na kojemu likovi nude simpatične priče ljetnog predvečerja. Sa znatnom razlikom u tretmanu forme gradivnih sastavnica slike. S jedne strane radi se o gruboj strukturi kamena, o monumentalnim sivim masama zida uz more, a s druge o plošno riješenim potpuno crnim figurama čitkih silhueta, kontrastiranim toplim bojama večernjeg neba. Sa zanimljivim širenjem prevladavajućih tonova na same okvire slika. Lončara je privuklo suprotstavljanje različitosti. Svojevrsne oporosti i lakoće karakteristične za šetače na niskom zidu lukobrana. Osjećaj ljetne opuštenosti sluti se u svim situacijama odabranog scenarija, u pojedinačnim likovima i grupama, biciklistima i ribičima pa i psima koji su dio tog društva. Lončar je izrazitom siluetarnošću figurama dao novi taktilitet, gotovo postigao najavu njihovog laganog uzleta, potenciranog dijalogom s kromatskom raskoši drugog plana. Istina, neobičan je dodir vedrine prozračne palete i zgusnutosti crnila u tjelesnosti likova. Ali, baš taj sraz uzdiže i boju i opisnost figura, promatranih i u en faceu i u profilu. Raspored aktera zbivanja na "liniji kretanja" stvara ugođaj scene, sugerira raspoloženja i najava je emocionalnih iskrenja. Događanja u datosti odabranog prostora, ali u dojmu osvajanja i mnogo većeg prostora.
U varijacijama na temu Lončar neospornom maštovitošću bilježi pomake sadržajnih akcenata, postižući u svakom dijelu poliptihalnog slijeda drugačiju uzbudljivost. U postojanju stilske dosljednosti odabranog načina Lončar izbjegava shemu, želeći da svaka slika odražava neponovljiv trenutak. Figure su u svojoj potki realistične, ali i reducirane do znaka, likovno "pogodne" za igru u kojoj stvarnost dobiva drugačiju dimenziju. U približavanju metafizičkom gdje se i stameno definira treptajem. U urastanju u ljepotu koja je uvijek bila vodilja Lončarevog izraza. Proizišlog iz promatranja i posvojenja motiva.
Slikoviti zakutak u gradiću Istre bio mu je inspiracija. Našao je u njemu Lončar svoje rakurse te je slikama dao šarm privlačne ljetne svakodnevnice."
Stanko Špoljarić,prof.

KATALOG IZLOŽBE

Dokument