povratak na sve vijesti

IZVJEŠTAJ SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE RH

ponedjeljak, travnja 16. 2012.

Savjet za nacionalne manjine objavio izvještaj o trošenju dodijeljenih programskih sredstava udruga nacionalnih manjina za 2011 godinu. NZCH godišnji izvještaj podnijela sukladno Metodologiji, a doznačena sredstva trošila sukladno odluci o raspodjeli sredstava, pa je stoga predložen nastavak financiranja u 2012.

           VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

         Savjet za nacionalne manjine

 

  GODIŠNJE IZVJEŠĆE

O UTROŠKU SREDSTAVA osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2011. godinU (NN 140 /2010) u Razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, GLAVA 21 SAVJET ZA NACIONALNE MANJINE, AKTIVNOST A732003 NACIONALNE MANJINE, POZICIJA 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU

 

                Na temelju članka 35.stavka 2 točke 4. l članka 36. stavka 11.Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine" br. 155/2002),Savjet za nacionalne manjine na sjednici održanoj 17. ožujka 2011. godine donio je Odluku o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2011. godinu("Narodne novine" br.35/2011) u razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, glava 21 Savjet za nacionalne manjine, aktivnost A732003 nacionalne manjine, pozicija 3811 tekuće donacije u novcu.

               Sredstva osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2011. godinu ("Narodne novine" br.140/2010) u Razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, Glavi 21 aktivnost A732003 nacionalne manjine, pozicija 3811 tekuće donacije u novcu, iznosila su 41.336.318,00 kuna i raspoređena su za programe nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina sukladno Kriterijima za utvrđivanje financijske pomoći za programe nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina ("Narodne novine" br 129/2009). Kontinuirano praćenje ostvarivanja programa udruga i ustanova nacionalnih manjina Savjet za nacionalne manjine vršio je sukladno Metodologiji praćenja ostvarivanja programa nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina("Narodne novine" broj 129/2009 i 70/2011).

CRNOGORCI

1. NACIONALNA ZAJEDNICA CRNOGORACA HRVATSKE

Podneseno godišnje izvješće sukladno je s odredbama Metodologije praćenja ostvarivanje programa nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina (NN br. 129/2009, 70/2011), a doznačena sredstva utrošena su za ostvarivanje programa sukladno Odluci o raspredu sredstva osiguranih u državnom proračunu Republike Hrvatske za 2011.godinu. Predlaže se nastavak financiranja u 2012. godini.

 

2. DEMOKRATSKI SAVEZ"MONTENEGRO-MONTENEGRINA" OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE, OSIJEK

Uočene su tehničke pogreške pri izvještavanju u primjeni Metodologije praćenja ostvarivanje programa nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina(NN br.129/2009, 70/2011 ),te se iste moraju otkloniti u roku od 60 dana u suprotnom udruga mora izvršiti povrat sredstava za program izdavaštva u iznosu od 25.000,00 kuna u Državni proračun.
Predlaže se nastavak financiranja u 2012. godini.

 

3.  ZAJEDNICA CRNOGORACA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE, RIJEKA


Uočene su veće tehničke pogreške i nepravilnosti pri izvještavanju u primjeni Metodologije praćenja ostvarivanje programa nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina(NN br.129/2009, 70/2011 ),te se iste moraju otkloniti u roku od 60 dana u suprotnom udruga mora izvršiti povrat sredstava za program amaterizma u iznosu od 14.000,00 kuna u Državni proračun. Sredstva za program kulturnih manifestacija su korištena za izložbe koje nisu usvojene Odlukom Savjeta, a da prenamijene nisu zatražene i odobrene od strane Savjeta za nacionalne manjine.
Udruga nije dostavila polugodišnje izvješće u propisanom roku.
Ne predlaže se nastavak financiranja u 2012. godini, udruga gubi pravo na sufinanciranje preko Savjet za nacionalne manjine u roku od 3 godine.