povratak na sve vijesti

PRIZNANJE NACIONALNOJ ZAJEDNICI CRNOGORACA HRVATSKE

petak, svibnja 31. 2013.

Hrvatski državni arhiv svrstao Nacionalnu zajednici Crnogoraca Hrvatske u prvu kategoriju stvaratelja arhivskog gradiva od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku

Hrvatski državni arhiv sukladno Zakonu o općem upravnom postupku, Zakonu o arhivskom gradivu i arhivama i Pravilniku o vrednovanju postupka odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva:

1. izdao je UVJERENJE o upisu Nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske u Evidenciju stvaratelja arhivskog gradiva- uz konstataciju: „Uvjerenjem se utvrđuje da je arhivsko gradivo koje nastaje djelovanjem navedenog stvaratelja od interesa za Republiku Hrvatsku, budući da pruža jedinstveni uvid u način, opseg i uvjete obavljanja specifičnog područja djelatnosti“.
2. donio je RJEŠENJE o kategorizaciji Nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske u prvu kategoriju stvaratelja arhivskog gradiva- uz Obrazloženje: „Nacionalna zajednica ima prvorazredni značaj stvaratelja čija dokumentacija sadrži vrijedne pregledne informacije o organizaciji i radu te pruža uvid u način, opseg i uvjete obavljanja navedene djelatnosti.
Hrvatski arhiv je utvrdio da stvaratelj udovoljava uvjetima iz članka 5. stavka 2. Pravilnika o vrednovanju te postupku odabira i izlučivanja arhivskog gradiva za razvrstavanje u prvu kategoriju stvaratelja arhivskog gradiva a na temelju odluke Hrvatskog arhivskog vijeća“.
3. donio je RJEŠENJE O UPISU U Upisnik NZCH kao vlasnika i imatelja arhivskog gradiva u RH- uz Obrazloženje: „Na temelju kategorizacije stvaratelja arhivskog gradiva i upisa u Evidenciju stvaratelja arhivskog gradiva nadležnog arhiva, odnosno na temelju stručne ocjene da arhivsko gradivo koje u svom posjedu ima NZCH ima osobitu vrijednost za Republiku Hrvatsku u smislu čl. 29 i 30 Zakona o arhivskom gradivu i arhivama, utvrđeno je da Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske, kao vlasnik/stvaratelj/imatelj privatnog arhivskog gradiva podliježe upisu u Upisnik vlasnika i imatelja privatnoga arhivskog gradiva koji vodi Hrvatski državni arhiv. Arhivsko gradivo ili njegovi djelovi mogu se prodati ili na drugi način predati u vlasništvo ili posjed druge osobe samo u slučajevima i na način utvrđen Zakonom o arhivskom gradivu i arhivama. Arhivsko gradivo, sukladno odredbi članka 38 Zakona o arhivskom gradivu i arhivama, ne smije se iznositi iz zemlje, osim uz posebno odobrenje ministra kulture“.

 Uvjerenje Web

Rješenje O Razvrstavanju Web

Rješenej O Upisu Web