povratak na sve vijesti

USKRŠNJA POSLANICA ARHIEPISKOPA CETINJSKOG I MITROPOLITA CRNOGORSKOG MIHAILA

ponedjeljak, travnja 21. 2014.

ARHIEPISKOP CETINJSKI I MITROPOLIT CRNOGORSKI +MIHAILO uputio USKRŠNJU POSLANICU

Dragi Crnogorci i Crnogorke,

Još u ušima odzvanjaju glasovi podivljale mase Hristovih neprijatelja, pred nama je i sad Krst sa Hristom između dva razbojnika, a na Maslinovoj Gori još visi tijelo Judino. Hristos je ljubav dokazao svojim životom i naukom i, a ljudska mržnja ga je dovela Golgotu.
Jesu li smrt i trulež kraj svemu? Zar su izgubljeni za uvijek naši bližnji i milioni duša u kojima je nekad stanovao Duh Božji i blistao kao sunčeva zraka na svježoj jutarnjoj rosi? Ova upitanost ljudi riješena je tijem, kada je Anđeo Božji kraj groba Isusova u svjetlosti Zvijezde Danice rekao je ženama mironosnicama: “Onaj kojega tražite nije ovđe. On je vaskrsao!”
Vaskresenje osim Svetog Pisma potvrđuju čak i neznabožački istoričari, bezbrojni hrišćanski mučenici, milioni vjernika koji vjekovima ponavljaju: “Uistinu si Ti iz mrtvih Vaskrsao! Uistinu si Ti naš Spas i Gospod!” Vaskresenje jeste trijumf duha nad materijom i potvrda kako je duh čovječji besmrtan! To je ujedno trijumf pravde nad nepravdom, ljubavi nad mržnjom, zlom i pakošću. Država Crna Gora i Crnogorska pravoslavna crkva imaju vlastitu Golgotu; kroz najveći dio svoje istorije bili su razapeti sa trnovim vijencem slave na glavi. Hristov primjer držao ih je na putu ka Vaskrsu. Naša država je vaskrsnula, a crkva naša još čeka sa vjerom u Hrista jer je On Put, Istina i Život.
Ni danas crnogorski narod neće moći u našim crkvama da pristupi Vaskrslom Hristu kao ostali hrišćani širom svijeta. Hramovi pravoslavnih Crnogoraca su i devastirani i zatvoreni na svještenstvo naše Svete Crnogorske Pravoslavne Crkve.
Okupatorska SPC i crnogorski potuđenici prognaše nas iz crkava i manastira naših predaka. Zaboravljeni smo, poniženi i uvrijeđeni od onih koji bi trebali predstavljati Zakon i zaštititi Ustavno uređenje naše države. Pristupamo kao sinovi stradalačkog i mučeničkog crnogorskog naroda Vaskrslom Hristu da nas utješi i ohrabri. Gospod Hristos neće dozvoliti da crnogorski narod poklekne i nestane pred nasiljem i nepravdom. Slično namučenom Hristosu, mnogi potuđenici se i nama rugaju, hule i uništavaju naše vjekovne svetinje, jer ih Svevišnji nije ni obdario spoznajom da shvate riječi: “Oprosti im Gospode, jer ne znaju što rade!”
Crnogorci, budite složni, jedan drugom pravdu i dobro činite. Odbačite od sebe svako grješno djelo, zle namjere i nečiste misli da budemo braća među sobom, da nas svijet po ljubavi pozna, da smo sa Hristom i u Hristu. Uistinu On je vaskrsao i uvjerio nas, da i na zemlji mora pobijediti mir, istina i ljubav. Ne dajte da u vašim domovima slogu ruše grješnici koji su lično i tuđe dobro stavili ispred crnogorskog i hrišćanskog, ispred Istine i Pravde. Brzo će doći dan kada će se pokajati, i vratiti svom nezamjenjivom i istinskom crnogorskom biću. Neka upamte: svi problemi ne samo kod nas, ne samo
za ostvarenje prava i statusa CPC u Crnoj Gori, već i svi problemi našeg društva i oni u cijelom svijetu se mogu riješiti ako se pridržavamo principa: „Sve, dakle, što hoćete da vam čine ljudi, činiti i vi njima“. (Mat. VII, 12). Zato, ne služite grijehu, ne udovoljavajte tuđoj sili i ličnoj materijalnoj nasladi, otklonite teške riječi kojima ranjavate naš crnogorski narod i državni dom, njegovu Crkvu i sve ono što je svakom pravoslavnom Crnogorcu i uopšte hrišćaninu sveto. To možete samo ako ste tvrdo riješeni da budete dio dobra i gajite vjeru u Vaskrslog Hrista. Tada će Vas i on prigrliti kao svoje istinske sinove!
Dragi Crnogorci, u matici i dijaspori,
Poklonimo se Hristu Spasitelju i Osloboditelju, koji Vaskrsenjem svojim pobijedi grijeh, smrt i sruši mračno satansko carstvo. Njemu neka je slava i hvala sa Ocem i Duhom Svetim, sada, kroz sve vrijeme i svu vječnost!


Hristos vaskrse! Vaistinu vaskrse!
Arhiepiskop Cetinjski
i Mitropolit Crnogorski,
†Mihailo

 

Mihailo

 

POSLANICA

Dokument