povratak na sve vijesti

I. SJEDNICA MEĐUVLADINOG MJEŠOVITOG ODBORA

petak, svibnja 01. 2015.

Hrvatsko-crnogorski međuvladin Mješoviti odbor održao svoju Prvu sjednicu 28. travnja 2015. godine u Podgorici.

     

 4

   Hrvatsko-crnogorski međuvladin Mješoviti odbor za provođenje Sporazuma između Republike Hrvatske i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Crnoj Gori i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj, održao je Prvu sjednicu 28. travnja 2015. godine u Podgorici.

     Hrvatsko izaslanstvo predvodila je mr. sc. Daria Krstičević supredsjedateljica MMO,predstojnica Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske a crnogorsko izaslanstvo supredsjedatelj gospodin Mersudin Gredić tajnik u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Vlade Crne Gore.

      Sjednicu je otvorio gospodin Mersudin Gredić, koji je izrazio zadovoljstvo nastavkom razgovora o unapređenju međunacionalnih odnosa te naglasio da su države Crna Gora i Republika Hrvatska oduvijek prepoznavale važnost unapređenja položaja manjina, što su potvrdile potpisivanjem Sporazuma 2009. godine kojim su ove dvije države dale punu podršku za ostvarivanje najviše pravne zaštite manjina kao i za očuvanje i razvoj nacionalnih identiteta u skladu sa domaćim zakonodavstvom i međunarodnim ugovorima i drugim dokumentima o ljudskim pravima i slobodama.

     Daria Krstičević je u uvodnom obraćanju naglasila da je institucionaliziranje zaštite prava nacionalnih manjina jamstvo osiguravanja još više razine i sada visokih standarda manjinskih prava u obje države te da je stoga uspostavljanje međuvladinog Mješovitog odbora od iznimne važnosti. Napomenula je da se odnosi između Crne Gore i Republike Hrvatske razvijaju na brojnim područjima te da će suradnja naših dviju država na području zaštite manjina zasigurno biti dodatni poticaj za još bolje bilateralne odnose.

    Uz supredsjedateljicu Dariu Krstičević sastanku su prisustvovali članovi hrvatskog dijela mješovitog Međuvladinog odbora: Milan Bošnjak, zamjenik supredsjedateljice; Bahrija Sejfić; Staša Skendžić; Vesna Jurić Bulatović; Slavica Vuković; Danilo Ivezić i Ivan Zeba, tajnik MMO, kao i članovi crnogorskog dijela MMO sa supredsjedateljem Mersudinom Gredićem.

   Prvoj Sjednici MMO prisustvovali su i veleposlanica RH u Crnoj Gori NJ.E. gospođa Ivana Perić; ambasador Crne Gore u RH NJ. E: gospodin Igor Građević i konzul RH u Kotoru gospodin Hrvoje Vuković.

      Na sjednici je usvojen i potpisan Zapisnik u kojemu se nalaze preporuke Vladama Republike Hrvatske i Crne Gore, kako zajedničke za obje države, tako i preporuke za svaku od država pojedinačno.

       Međuvladin Mješoviti odbor se tokom rasprave o obostranoj zaštiti manjina, odnosno o aktuelnim pitanjima položaja hrvatske i crnogoske manjine koje žive u dvijema državama, saglasio o sljedećem:

1.Sporazum o zaštiti prava hrvatske manjine u Crnoj Gori i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj, potpisan 14. januara 2009. godine u Zagrebu, osigurava odgovarajući okvir za zaštitu prava manjinskih zajednica i za poboljšanje njihovog položaja.
2.Zakonska regulativa u obje zemlje uglavnom je zadovoljavajuća i u skladu s evropskim standardima, ali često nije zadovoljavajući nivo njene primjene.
3.Predstavnici obiju manjina istaknuli su da uz kvalitetnu suradnju između državnih institucija RG i CG postoji odlučna suradnja između udruga i institucija crnogorske i hrvatske nacionalne manjine.
4.Dogovoreno je da će se sljedeća sjednica MMO-a održati u prvoj polovini 2016. godine u Republici Hrvatskoj.

Preporuke za obje strane

Opće preporuke

1. MMO pozdravlja postignute uspjehe i predlaže da obje strane dodatno pojačaju napore u preduzimanju još djelotvornijih mjera za zapošljavanje pripadnika hrvatske, odnosno crnogorske nacionalne manjine, u organima državne uprave, pravosuđu kao i na lokalnom nivou.

2. MMO podržava aktivnosti na realizaciji zastupljenosti manjina u predstavničkim organima u obje države, na svim nivoima, u skladu sa članom 9. Sporazuma između Republike Hrvatske i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Crnoj Gori i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj.

Obrazovanje

3. MMO preporučuje objema stranama sistemsko podržavanje nastave na maternjem jeziku na hrvatskom u Crnoj Gori i crnogoskom u Republici Hrvatskoj kao i podsticanje razmjene učenika, studenata i stručnjaka u području obrazovanja.

Kultura

4. MMO predlaže dvjema državama da u okviru redovne djelatnosti odgovarajućih državnih institucija podržavaju projekte u području zaštite i očuvanja materijalne i nematerijalne kulturne baštine kao i istorijskih mjesta hrvatske manjine u Crnoj Gori, odnosno crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj.

Informisanje

5. MMO preporučuje objema stranama da omoguće veću prisutnost manjinskih sadržaja u informativnim i emisijama iz oblasti kulture na javnoj televiziji i radiju, kako u Crnoj Gori, tako i u Republici Hrvatskoj.

Preporuke hrvatskoj strani

Obrazovanje

1. MMO preporučuje nastavak održavanja nastave crnogorskog jezika i kulture za pripadnike crnogorske nacionalne manjine po modelu C i preporučuje hrvatskoj strani finansiranje zimske/ljetnje škole učenja crnogorskog jezika u organizaciji Koordinacije vijeća crnogorske nacionalne manjine na području Republike Hrvatske i Vijeća crnogorske nacionalne manjine grada Zagreba.

Kultura

2. MMO pozdravlja dosadašnje aktivnosti hrvatske strane oko finansijske podrške izdavanja knjiga na crnogorskom jeziku i njihovom otkupu i preporučuje dalje finansiranje kulturnih programa, projekata Dana crnogorske kulture u Hrvatskoj i djelatnosti.

Informisanje

3. MMO pozdravlja izdvajanje finansijskih sredstava putem Savjeta za nacionalne manjine medijima na crnogorskom jeziku i to u saradnji s predstavnicima crnogorske nacionalne manjine.

Preporuke crnogorskoj strani

Obrazovanje

1. MMO preporučuje crnogorskoj strani da osigura prostor i materijalne uslove za dalje održavanje nastave hrvatskog jezika i kulture koju izvodi učitelj/ica upućen/a iz Republike Hrvatske kao i finansiranje zimske/ljetnje škole učenja hrvatskog jezika u saradnji s hrvatskom manjinskom zajednicom.

Kultura

2. MMO preporučuje crnogorskoj strani nastavak finansiranja manjinskih udruženja koja su nosioci kulturne autonomije hrvatske manjine u Crnoj Gori i finansiranje kulturnih programa, projekata i djelatnosti.

3. MMO preporučuje crnogorskoj strani nastavak povraćaja imovine fizičkim licima pripadnicima hrvatske manjine, institucijama i udruženjima manjinskih zajednica, kao i povraćaj crkvene imovine.

Informisanje

4. MMO preporučuje da crnogorska strana i ubuduće, shodno institucionalnoj zaštiti prava na informisanje manjinskih naroda, nastoji osigurati neophodna finansijska sredstva za izlaženje štampanih medija hrvatske nacionalne manjine i finansiranje produkcije „Radio Dux“.

1

2

3

Učesnici

UČESNICI I. SASTANKA MMO PODGORICA 28. 4. 2015.