povratak na sve vijesti

IZBORNA SKUPŠTINA NZCH 26. 9. 2015.

utorak, rujna 29. 2015.

Na izbornoj Skupštini donesena Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta NZCH, sukladno novom Zakonu o udrugama i izabrano novo rukovodstvo NZCH

      Izborna Skupština Nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske održana je 26. 9. 2015. godine u prostorijama Crnogorskog doma, Trnjanska c. 35 u Zagrebu. Sjednicu je sazvao i vodio predsjednik Skupštine Borica Šoškić. Skupština  je počela s radom u 11,00h, a završila u 14,10h. Prije početka rada, prisutni su minutom šutnje odali počast preminulim članovima između dvije sjednice Skupštine.

       Sjednici je prisustvovalo 26 delegata (od 45), što je temeljem čl. 26. Statuta kvalificirana većina koja može  pravovaljano odlučivati.

      Sukladno svojim nadležnostima Skupština je usvojila slijedeće ZAKLJUČKE:

 1. Svaka udruga, članica NZCH, treba u roku od 30 dana dostaviti u sjedište NZCH podatke da je predala sve potrebne dokumente za upis promjena u Registar udruga RH do 30.9.2015 (dostavljene izmijenjene i dopunjene Statute u skladu sa novim Zakonom o udrugama).
 2. Usvaja se Izvještaj o radu za protekli period (2011.-9/2015.) uz sljedeće izmjene i dopune (za objavu u našem časopisu):-Izvještaj treba objediniti na način da se objedine programske cjeline u okviru sve četiri godine.

      i ODLUKE:

 1. O usvajanju Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske i pročišćenog teksta Statuta Nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske uz ovlašćenje Predsjedništvo NZCH da u usvojeni tekst Statuta NZCH ugradi eventualne korekcije i sugestije, upućene od nadležnog upravnog tijela, koje će biti verificirane na narednoj sjednici Skupštine.

 2. Za Likvidatora Nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske imenuje se Dušan Mišković, Zagreb, Trpanjska 34, Zagreb.

 3. Za predsjednika Skupštine Nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske izabran je Savić Pavićević (Rijeka) sa 26 glasova za.

  3.1. Za potpredsjednika  Skupštine Nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske izabran je Željko Šćepanović (Pula) sa 26 glasova za.

         

3.2. Mandat predsjedniku i potpredsjedniku Skupštine NZCH traje 4 godine.

          3.3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

      4. Za članove Predsjedništva izabrani su:                          

 1. MILANKA MARIĆ-Društvo Crnogoraca i prijatelja Crne Gore“BUJŠTINA“ UMAG
 2. NATAŠA GERŽELJ –Zajednica Crnogoraca SPLIT
 3. MITAR RATKOVIĆ- Zajednica Crnogoraca SPLIT
 4. ČEDOMIR KARANIKIĆ –Nacionalna zajednica Crnogoraca  RIJEKA
 5. PETAR KUMBUROVIĆ-Nacionalna zajednica Crnogoraca RIJEKA
 6. DANILO IVEZIĆ – Društvo Crnogoraca i prijatelja Crne Gore „MONTENEGRO“ ZAGREB
 7. PETAR POPOVIĆ- Društvo Crnogoraca i prijatelja Crne Gore„MONTENEGRO“ ZAGREB
 8. DUŠAN MIŠKOVIĆ –Društvo Crnogoraca i prijatelja Crne Gore „MONTENEGRO“ ZAGREB
 9. ALEKSANDAR TAUŠAN-Zajednica Crnogoraca PULA
 10. BRANKA ROŽMAN-Zajednica Crnogoraca i prijatelja Crne Gore ISTARSKE ŽUPANIJE

         4.2. Mandat izabranim članovima traje 4 godine.

         4.3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

         Na konstituirajućoj sjednici Predsjedništva NZCH za Predsjednika NZCH koji je ujedno i predsjednik Predsjedništva NZCH sukladno čl. 29. Statuta NZCH izabran je:

DANILO IVEZIĆ (Zagreb)

        Za potpredsjednice Predsjedništva NZCH, sukladno čl. 29. Statuta NZCH, su jednoglasno, izabrane:

NATAŠA GERŽELJ (Split)

MILANKA MARIĆ (Buje)

        Za Tajnika NZCH na prijedlog predsjednika Danila Ivezića, sukladno čl. 38. Statuta NZCH, jednoglasno je izabrana

MILANKA BULATOVIĆ