povratak na sve vijesti

NOVI NASLOVI U IZDAVAČKOJ DJELATNOSTI NZCH

ponedjeljak, siječnja 19. 2015.

U suizdavaštvu s izdavačkom kućim DISPUT iz Zagreba NZCH objavila DVA nova naslova iz BIBLIOTEKE LUČA

U okviru biblioteke "LUČA" NZCH u suizdavaštvu s DISPUTOM objavila DVA NASLOVA:

 

ILIJA VUJAČIĆ "SAZNANJE I POLITIKA"

i

PETAR POPOVIĆ "KRIZA MEĐUNARODNOG PORETKA 21. STOLJEĆA"

 

I Vujačić -Saznanje I Politika -web

7. KNJIGA U BIBLIOTECI "LUČA"

      „Veza spoznajne i političke teorije rijetko je očigledna, često podrazumijevana, a najčešće neosvijetljena. U pitanju su mogućnosti i granice spoznaje političke 'zbiljnosti', kao i utjecaj vrijednosti i funkcija vrednovanja u 'političkom saznanju i djelovanju'. Knjiga Saznanje i politika pokazuje kako se u sklopu epohalne promjene, koja se odvijala od 15. do 18. vijeka, tradicionalno (antičko i srednjovjekovno) društvo preobra-žavalo u moderno, na temelju misaonih pretpostavki da se svijest i svijet mogu racionalizirati. Revolucionarni kulturno- povijesni obrat dogodio se prijelazom s aristotelovske praktičke filozofije na modernu političku teoriju. Temeljno su različiti mjesto i epistemološki status politike u modernom racionalizmu Descartesa i Bacona, u usporedbi s mjestom politike u Aristotelovom spoznajnom sustavu i njegovim shvaćanjem političkog mišljenja kao političke filozofije…“

 

P Popović - Kriza Međunarodnog Poretka 21 Stoljeća -web

8 KNJIGA U BIBLIOTECI "LUČA"

 

      „Pojam 'međunarodni poredak' postaje u teoriji međunarodnih odnosa predmetom znanstveno- teorijskih razmatranja tek nakon Drugog svjetskog rata. Razni teorijski pravci pokušali su empirijski i normativno objasniti karakter i prirodu kako suvremenog tako i drugih povijesnih oblika međunarodnog poretka- od realističkog pravca, koji je objašnjavao poredak kao sustav odnosa materijalne moći države, do liberalizma, koji je međunarodni poredak objašnjavao trgovinskom međuovisnošću država kroz međunarodnu organizaciju. Samo će jedan od teorijskih pravaca proniknuti u bit modernog međunarodnog poretka: racionalistički pravac, koji su utemeljili predstavnici 'Engleske škole' 60-tih godina 20-tog stoljeća…“