povratak na sve vijesti

dr Goran Sekulović- "Čovjek čiste sreće i čiste tuge"

četvrtak, kolovoza 18. 2016.

Miladin Šobić je zaćutao u pravo vrijeme. U sam sumrak uoči noći nestanka zemlje i države kojoj je podario svoju poeziju i muziku i čiji je dio istorije.

 Ovogodišnji dobitnik TRINAESTOJULSKE NAGRADE je MILADIN ŠOBIĆ. Vrsni crnogorski kantautor, pjevač, pjesnik... 

      U svi osvrtima na njegovo stvaralaštvo i nastupe nigdje se ne spominje njegov nastup davne 1974. na BRUCOŠIJADI svih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u KINO DVORANI CTUDENTSKOG CENTRA pred više od 1000 studenata. Imao sam zadovoljstvo družiti se s Miladinom tih dana u Zagrebu.

 Miladin Šobić

     DONOSIMO ČLANAK dr. Gorana Sekulovića  o MILADINU ŠOBIĆU naslova: Kad život śedoči pjesmu: Miladin Šobić

 Čovjek čiste sreće i čiste tuge

     Miladin Šobić je zaćutao u pravo vrijeme. U sam sumrak uoči noći nestanka zemlje i države kojoj je podario svoju poeziju i muziku i čiji je dio istorije. Zamislite da je nastavio dapiše stihove i nastupa(o) u (ne)vremenu devedesetih, on, on koji je u svojim pjesmama naslutio, predvidio i vidio, tragični i krvavi zaplet, rasplet i građanski rat, kraj i nestanak jedne velike humanističke (i komunističke!) zemlje i države Nade i Utopije – »...građanstvo se kolje!?«(čime kao da je predvidio i aktuelni globalni terorizam) i"Al' medalja svaka zlatna/Ima ono iza plota/Gdje se crna jama kopa/Crno kolo gdje se mota“

 ‘’Pjesma – to sam ja’’!

(Miladin Šobić, 12. 07. 2016.g.)

‘’Rasut u komade/Vezan samo pjesmom/Sebi i životu/Tražim smisao i lijek’’ (U pjesmi: ‘’Od druga do druga’’, album ‘’Ožiljak’’,1981.g.)

Pjesnik je biće najośetljivije na svijetu.  Zato je Miladin Šobić napisao i ove stihove: "Sa mukom pod rukom /Tražim nadu u padu/ A gađa me aplauz,/ gađa me smijeh" i ''A znam da se igram oštrim brijačem''. U biti, pjesniku već od njegovog prvog stiha i ne treba ništa ne-pjesnički...

 

 TEKST U CIJELOSTI PROČITAJTE OVĐE.

  

      Autor: dr Goran Sekulović, vanredni član DANU, član Odbora za filozofiju, sociologiju i psihologiju CANU, odgovorni urednik lista crnogorskih prosvjetnih, naučnih i kulturnih radnika ‘’Prosvjetni rad’’