povratak na sve vijesti

Skup MATICE CRNOGORSKE u Argentini

srijeda, svibnja 18. 2016.

OKRUGLI STOL- Potomci crnogorskih iseljenika u Latinskoj Americi i identitet budućih generacija- 13. maja 2016. u Buenos Airesu

     U organizaciji Matice crnogorske 13. maja 2016. u Buenos Airesu održan je okrugli sto na kom se raspravljalo o identitetu budućih generacija crnogorskih doseljenika u Latinsku Ameriku.

     Skup je otvorio dr Rodolfo Jokanovich, povjerenik Matice crnogorske za Republiku Argentinu, a učesnike je najavila je Sofija Lakonić (Crnogorska zajednica Buenos Aires). Na okruglom stolu radove su predstavili prof. dr Juan Carlos Radovich, antropolog sa Univerziteta u Buenos Airesu; dr Marcelo Cetkovich, Odsijek za psihijatriju na INESKO i Institut Neurosciences de la Fundacion Favaloro; dr Rodolfo Jokanovich; Emilo Ognjenovich, predśednik crnogorske zajednice u Buenos Airesu; Gordan Stojović, član Upravnog odbora Matice crnogorske i Ambasador Crne Gore u Argentini; Karina Kuljača Morales – Meksikali (Crnogorska zajednica SMD); Karina Orahovac – Milić (Crnogorska zajednica Tandila); Marina Vukošić iz San Isidra (Crnogorska zajednica Buenos Aires) i Arsenije Popović (Crnogorska zajednica Buenos Aires).

A

      Radovi sa ovog skupa, ukupno sedamnaest, štampaće se dvojezično, na španskom i crnogorskom, u posebnoj knjizi.

     Članovi Organizacionog odbora skupa bili su: prof. dr Juan Carlos Radovich, dr Marcelo Cetkovich, dr Rodolfo Jokanovich, Emilo Ognjenovich i Gordan Stojović.

    Na kraju je predstavljena knjiga Pajaros poetas Huan Pabla Krekuna u izdanju Matice crnogorske – povjereništvo za Argentinu.

POZIVNICA

Dokument