povratak na sve vijesti

SEMINAR KOORDINACIJE VIJEĆA I PREDSTAVNIKA GRADA ZAGREBA

ponedjeljak, ožujka 05. 2018.

Koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba održala je 3. I 4. ožujka 2018. u Donjoj Stubici seminar za predsjednike, predstavnike, tajnice, tajnike i knjigovođe.

SEMINAR KOORDINACIJE VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA GRADA ZAGREBA

DONJA STUBICA 3. 3. 2018.

      Koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba održala je 3. ožujka 2018. u Donjoj Stubici seminar za predsjednike vijeća i predstavnike tajnice i tajnike te knjigovođe.

     U radu seminara sudjelovali su predstavnici Sektora za međugradsku i međunarodnu suradnju i promicanje ljudskih prava Grada Zagreba i Andrija Petrović, voditelj Službe za nacionalne manjine Grada Zagreba sa suradnicima. Seminar su vodili predsjednik Koordinacije Dušan Mišković i potpredsjednik Raško Ivanov. Tema je bila aktivnosti Koordinacije; analiza dosadašnjeg rada, suradnje, dokumentacija, usklađivanje tablica, izvješća itd. Financijska izvješća proračunskih korisnika Grada Zagreba; metodologija, zakoni, obaveze, planiranje i izvješća, fiskalna odgovornost, arhiv i statuti.
Na seminaru je još bilo riječi i o potpori i načinu potpisivanja potpore FUEN-ovoj Europskoj građanskoj inicijativi „Minority SafePack” za očuvanje manjinskih jezika i poboljšavanje prava nacionalnih manjina u Europi. Nakon seminara, članovi Koordinacije održali su redovnu sjednicu.
Poslije službenog dijela programa, sudionici seminara posjetili su 4. 3. svetište Majke Božje Bistričke u Mariji Bistrici i Etno zbirku licitarskog obrta u „Mednom baru“ te radionicu majstora Đure Brlečića.

Tekst i fotografije:  Zoltan Balaž Piri