povratak na sve vijesti

ODLUKA O SUFINANCIRANJU PROGRAMA U 2018. GODINI

ponedjeljak, travnja 23. 2018.

Na svojoj 78. sjednici održanoj 19. 4. 2018. Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske prihvatio je Godišnje izvješće o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2017. godinu i donio Odluku o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu .

 

78. SJEDNICA SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE RH

Na temelju članka 36. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, Savjet je prihvatio Godišnje izvješće o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2017. godinu („Narodne novine“, broj 119/16) u razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, Glava 21 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine, Aktivnost A732003 Potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina.

Kako je prikazano u Godišnjem izvješću, u 2017. godini, putem Savjeta sufinanciralo se 90 manjinskih udruga i ustanova s 211 podružnica, ogranaka i pododbora te utrošilo ukupno 31.627.000 kuna za 860 programa kulturne autonomije.

Na temelju članka 35. stavka 4. i 36. stavka 11. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, Savjet je donio Odluku o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu („Narodne novine“, broj 124/17) u Razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, Glava 21 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine, Aktivnost A732003, Potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina.

U skladu s Odlukom, u 2018. godini putem Savjeta sufinancirati će se 870 programa koje su predložile 84 udruge i ustanove manjina odnosno 171 njihove podružnice s ukupnim iznosom od 33.840.000,00 kuna, što u odnosu na 2017. godinu predstavlja povećanje od 2.000.000,00 kn.

Odlukom Savjeta za nacionalne manjine RH, Nacionalnoj zajednici Crnogoraca Hrvatske i njenim članicama dodijeljen je iznos od 606.500,00 za sufinanciranje programa u 2018. godine (detaljan prikaz po udrugama i programima pogledaj OVĐE)