povratak na sve vijesti

5. IZBORI ZA VIJEĆA I PREDSTAVNIKE NACIONALNIH MANJINA U RH

utorak, svibnja 07. 2019.

Izbori za PETI mandat i saziv VIJEĆA i PREDSTAVNIKA nacionalnih manjina u RH održani su 5. 5. 2019. Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske s svojim članicama osvojila 97,11% mandata: od 140 izabranih 136 su kandidati NZCH i njenih članica.

   5. 5. 2019. ODRŽANI IZBORI održani su izbori za vijeća i predstavnike nacionalnih manjine u Republici Hrvatskoj  za PETI saziv.

Izbori za ova tijela održavaju se od 2003. godine i njihovo bitno obilježje je da u njima mogu učestvovati, odnosno BIRATI i BITI BIRANI samo pripadnici dotične nacionalne manjine.

Preko vijeća i predstavnika crnogorskoj, kao i svim ostalim, nacionalnim manjinama je omogućeno ostvarivanje kolektivnih političkih prava, sudjelovanje u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima, u jedinicama lokalne i regionalne samouprave.

Vijeće i predstavnici predlažu mjere za unapređivanje položaja crnogorske nacionalne manjine u jedinicama lokalne i regionalne samouprave, ističu kandidate za dužnosti u tijelima uprave gradova, županija i Republike, daju mišljenje i primjedbe na programske sadržaje radijskih i TV stanica i moraju biti obaviješteni o svim pitanjima o kojima raspravlja u skupštinama i radnim tijelima, a koja se tiču položaja i statusa crnogorske nacionalne manjine.

Rezultati izbora za CRNOGORSKU NACIONALNU MANJINU U RH pokazuju  da je od izabranih 140 kandidata 136 iz Nacionalne zajednice, njenih članica i udruga koje programski surađuju s njom, statistički 97,11% izabranih, 4 izabrana kandidata ili 2,89% su iz drugih crnogorskih udruženja. Rezultati ovih izbora su skoro identični i svim prethodnim u kojima je postotak osvojenih mandata NZCH i njenih članica između 96% do 98%.

U svim izabranim vijećima, na koja smo imali pravo sukladno kriterijima u Republici Hrvatskoj /Split, Rijeka, Pula, Vodnjan, Zagreb, Istarska županija, Primorsko goranska županija/ gradskim i županijskim (koja broje između 15 i 25 članova) su izabrani isključivo kandidati NZCH i njenih članica, pa je ovo i najbolji pokazatelji uloge, brojnosti  i ugleda koji crnogorska udruženja članice Nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske imaju u sredinama življenja.