povratak na sve vijesti

VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA - PETI SAZIV

ponedjeljak, lipnja 10. 2019.

Nakon provedenih izbora 5. 5. 2019., a na temelju članka 104. stavka 1. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (NN25/19) gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić sazvao je prvu konstituirajuću sjednicu Vijeća crnogorske nacionalne manjine za 7. 6. 2019.

Na prvoj konstituirajućoj sjednica Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba verificiran je mandat izabranim članovima Vijeća, izabran predsjednik i zamjenik predsjednika Vijeća.

U PETI SAZIV VIJEĆA (mandat 2019.-2023.), nakon provedenih izbora 5. 5. 2019. izabrani su:

Milo Banović; Marko Bogdabović; dr. sc. Sava Bogdanović; Nataša Rašović Bodiš; Viktorija Božičević; Milanka Bulatović; Danilo Bunčić; Milanka Bunčić; Miro Dajović; dr. sc. Zoran Drašković;          Marica Horvat; Danilo Ivezić; Božidar Jovanović; Branko Klikovac; Murat Mekić; Dušan Mišković; dr. sc. Nikola Mišković; Nataša Musić; Emilijano Nešković; Božidar Popović; dr. sc. Petar Popović;    Branislav Radulović; Maša Savićević; Ananije Stojović; Jadranka Šincek  

Za predsjednika Vijeća izabran je DUŠAN MIŠKOVIĆ, a za zamjenicu MILANKA BULATOVIĆ

 

ČLANOVI VIJEĆA CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA 

(konstituirajuća sjednica, Gradsko poglavarstvo 7. 6. 2019.)