povratak na sve vijesti

BOGOMIR KOVAČ : POLITIČKO – EKONOMSKI OGLEDI

četvrtak, veljače 14. 2019.

Nastavak večeri koje smo nazvali PRAZNIKOM POLITOLOŠKE MISLI- PRAZNIKOM KNJIGE, 12. 2. 2019. u Crnogorskom domu s predstavljanjem knjige prof. dr. sc. Bogomira Kovača "Političko -ekonomski ogledi" Trinaesta knjiga iz biblioteke „LUČA“ –Izdanje Nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske i DISPUT d.o.o.

BOGOMIR  KOVAČ :  POLITIČKO – EKONOMSKI OGLEDI

 

Knjigu Bogomira Kovača predstavili su: prof. dr. sc. VOJMIR FRANIČEVIĆ, prof. dr.sc. DRAGUTIN LALOVIĆ i autor, prof. dr. sc. BOGOMIR KOVAČ.

 „Razumijevanje ekonomije, politike, tržišta i države, kapitalizma i socijalizma temeljni su problemski sklopovi ovih političko – ekonomskih ogleda. U knjizi su sabrani tekstovi koji su napisani u četiri desetljeća, a zajednička im je osnovna spoznajna intencija razvijanja teorijske analize i analitičke konkretizacije političko - ekonomskog polja tržišnog društva, prožetog ekonomskim, političkim i socio- kulturnim odnosima.

Prema logičkoj strukturi argumentacije i povijesnom redoslijedu nastanka ovih ogleda, knjiga sadrži tri dijela:

U prvom su izložene političko- ekonomske spoznaje o propasti socijalizma; u drugom o tegobama tranzicije, a u trećem o problemima suvremenog kapitalizma.

Prvi dio knjige u ogledima napisanim osamdesetih godina prošlog stoljeća (1988-1990) bavi se političkom ekonomijom socijalizma i problemima njegova neuspješnog reformiranja. U njima se kritički analizira karakter robne proizvodnje u socijalizmu i zagovara nužnost „rekapitalizacije“ socijalizma na realnom povijesnom tlu ili njegovih emancipacijskih perspektiva.

U ogledima u drugom dijelu knjige (1993-2003), posvećenom političko-ekonomskoj analizi postsocijalističke tranzicije, nasuprot neoliberalističkom jednoumlju nudi se kritički pristup koji pokazuje da s kapitalizmom nisu razriješeni problemi ekonomske učinkovitosti i političke demokracije. Znamenita teza o kraju povijesti zbog trijumfa kapitalizma nad socijalizmom postala je tranzicijskom tlapnjom.

Treća skupina ogleda (2009-2018) nudi političko-ekonomsku analizu kapitalizma, a u tom sklopu ponovno teorijsko promišljanje samoupravnog socijalizma kao tržišnog društva s motrišta suvremene političko-ekonomske krize kapitalizma i krize njegove ekonomske teorije. Dubina krize i oštrina novih tendencija i protuslovlja društvene dezintegracije upućuju na dvojbenost prirode projekta Europske unije, na preispitivanje razvojnih mogućnosti europske integracije. Kriza je upozorila da živimo u periodu tranzicije, da svjedočimo raspadanju međunarodnog liberalnog poretka, ali ne znamo kakva je budućnost mogućih alternativa“.

BOGOMIR KOVAČ, istaknuti je slovenski politekonomist, sveučilišni profesor, angažirani intelektualac i publicist.

Rođen je 12. 11. 1952. u Celju u učiteljskoj obitelji. Gimnaziju je pohađao i završio u Kamniku, Ekonomski fakultet u Ljubljani.

Doktorirao je 1985. 

Na svom fakultetu nosilac je ovih kolegija: na dodiplomskom studiju – „Temelji ekonomije“,

„Ekonomska filozofija“, „Institucionalna ekonomika“; na postdiplomskom studiju- „Comparative Economic and Business Systems“,

„Economics and Environmental Managment“, „Regionalna ekonomika okoliša“, „Corporate Governance and Economics“, „Ekonomika okoliša“.