povratak na sve vijesti

SPORAZUM O SARADNJI

utorak, svibnja 25. 2021.

Nakon višegodišnje saradnje Makedonska akademija nauka i umjetnosti (MANU) i Matica crnogorska su 21. maja – na Dan nezavisnosti Crne Gore, potpisale u Skoplju memorandum o saradnji. Delegaciju MANU je predvodio njen predsjednik Ljupčo Kocarev, dok su delegaciju Matice crnogorske činili: Dragan Radulović, predśednik; Ivan Ivanović, generalni sekretar i Miroljub Orlandić, povjerenik za S. Makedoniju.

Predstavnici dvije institucije i njihovi saradnici su do sada zajednički realizovali programe objavljivanjem više naučnih radova i izložbi. Već ove godine predstoji zajednička izdavačka aktivnost kojom će se afirmisati makedonsko-crnogorske kulturne, istorijske, jezičke i duhovne veze. Najprije će biti objavljena kniga prof. dr Ilije Veleva a zatim i dr Saše Cvetovskog. Knjige će biti objavljene kao suizdavački projekti na crnogorskom i makedonskom jeziku u Podgorici i Skoplju. One će dati doprinos nauci, osvjetljavajući međusobne veze i prožimanja naših dvaju prijateljskih naroda, nacionalnih kultura i tradicija.

U izjavama koje su nakon potpisivanja dali predsjednik MANU Ljupčo Kocarev i predśednik Matice crnogorske Dragan Radulović konstatuje se da je nakon višegodišnje saradnje osmišljen konkretan zajednički program i predviđeni budući oblici saradnje. Nakon svečanog dijela i potpisivanja memoranduma prisutni su razgovarali o narednim aktivnostima iskazujući zadovoljstvo prethodno dogovorenim i realizovanim zajedničkim projektima.

(izvor: Matica crnogorska)

Sa potpisivanja SPORAZUMA