povratak na sve vijesti

IN MEMORIAM - PROFESSOR EMERITUS MILUTIN ANĐELIĆ

ponedjeljak, veljače 06. 2023.

Professor emeritus Milutin Anđelić preminuo je u petak, 20. siječnja 2023. godine. Ispraćen na posljednji počinak 25. 1. 2023. na Krematoriju u Zagrebu. Komemoracija za profesora Anđelića održana je petak, 3. veljače 2023., u 11,00 sati u Velikoj predavaonici Građevinskoga fakulteta u Zagrebu.

 

Profesor Anđelić bio je cijenjeni dugogodišnji nastavnik Građevinskoga fakulteta. Dekan Fakulteta bio je od 1989. do 1991. godine, a od 1985. do 1989. godine bio je prodekan za znanstveni rad. 

Profesor Anđelić rođen je 1936. godine u Pljevljima u Crnoj Gori. Na Građevinski odjel AGG fakulteta Sveučilišta u Zagrebu upisao se 1958., a diplomirao je 1963. godine. Godine 1964. izabran je na Građevinskom fakultetu za asistenta na Katedri za građevnu statiku i betonske konstrukcije. Stupanj magistra tehničkih znanosti stekao je na Građevinskom fakultetu u Zagrebu 1970. godine na temelju rada „Visokostjeni nosač s ojačanim rubovima“, a doktorirao je na istome fakultetu 1972. godine obranom disertacije „Visokostjeni nosač opterećen u srednjoj ravnini.“ U znanstveno-nastavno zvanje docenta izabran je 1973., u zvanje izvanrednoga profesora 1979., redovitoga profesora 1985., a u trajno zvanje redovitoga profesora 1999. godine. Godine 2008. Sveučilište u Zagrebu dodijelilo mu je počasno zvanje professora emeritusa. Predstojnik Zavoda za tehničku mehaniku bio je u razdoblju od 1978. do 1981. godine.

Na dodiplomskom studiju Građevinskoga fakulteta u Zagrebu profesor Anđelić predavao je predmete Građevna statika I, Građevna statika II i Građevna statika III, a na poslijediplomskom studiju predmete Silosi i bunkeri (spremnici sipkog materijala). Bio je mentor na osamdesetak diplomskih radova te na 8 magisterija i 3 doktorata. Autor je udžbenika „Statika neodređenih štapnih konstrukcija“ i „Građevna statika II“. Osim na Građevinskom fakultetu u Zagrebu, nastavu je održavao i na Građevinskim fakultetima u Rijeci, Splitu i Osijeku. 

Profesor Anđelić objavio je niz radova u znanstvenim časopisima i na međunarodnim i domaćim konferencijama. Područje njegovoga znanstvenog interesa različiti su postupci proračuna građevinskih konstrukcija i povezivanje znanosti i struke, odnosno primjene znanstvenih rezultata u radu inženjera. Od značajnijih projekata treba navesti niz tvornica cementa, konstrukcije dvorane Dražena Petrovića i Cibonina tornja u Zagrebu te konstrukciju kupole sportske dvorane Krešimir Ćosić u Zadru, a radio je i na projektima tvornica cementa u Keniji, Nigeriji, Brazilu, Venezueli i Indoneziji. Izradio je i niz stručnih elaborata, ekspertiza i revizija. Za projekt dvorane Dražena Petrovića dobio je više domaćih i međunarodnih priznanja; posebno treba istaknuti povelju Juraj Dalmatinac za najbolje konstruktorsko ostvarenje u Hrvatskoj za 1986. godinu te 1989. godine European Award for Steel Structures koju dodjeljuje European Convention for Constructional Steelwork.

Milutin Anđelić je bio izabran za člana prvog saziva Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba 2003.-2007. godine