povratak na sve vijesti

VLADA RASPISALA IZBORE ZA VIJEĆA I PREDSTAVNIKE

subota, travnja 01. 2023.

Odlukom Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odlukom Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave od 30. ožujka 2023. raspisani su izbori članova vijeća nacionalnih manjina i izbori predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Izbori će se održati u nedjelju, 7. svibnja 2023.

Odluke Vlade stupile su na snagu 3.travnja, a objavljene su u „ Narodnim novinama „ i na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva RH ( www.izbori.hr). Na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva objavljuju se i sve obvezatne upute , obrasci i obavijesti vezani za izbore vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

Sve obavijesti i informacije vezane uz provođenje izbora članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina mogu se dobiti i u nadležnim županijskim izbornim povjerenstvima, Izbornom povjerenstvu Grada Zagreba, gradskim i općinskim izbornim povjerenstvima. Podaci o nadležnim izbornim povjerenstvima (sjedište, kontakt telefon, e-mail adresa) dostupni su na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva.

Vlada Republike Hrvatske je za članove vijeća nacionalnih manjina raspisala ukupno 451 izbora i to 61 u županijama i Gradu Zagrebu, 151 u gradovima i 239 u općinama, a za predstavnike nacionalnih manjina ukupno 141 izbora, od čega 96 u županijama i u Gradu Zagrebu, 44 u gradovima i 1 u općini.

Članovi vijeća nacionalnih manjina i predstavnici nacionalnih manjina biraju se neposredno tajnim glasovanjem na razdoblje od četiri godine, a na postupak izbora i druga pitanja u svezi s njihovim izborom primjenjuju se odredbe Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 25/19).

Prijedlozi lista kandidata za članove vijeća nacionalnih manjina i kandidatura za predstavnike nacionalnih manjina moraju prispjeti nadležnom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku 12 dana od dana stupanja na snagu odluka o raspisivanju izbora, dakle do 15. travnja 2023. do 24:00 sata.

Na izborima mogu glasovati jedino birači koji su u izvatku iz popisa birača za određeno biračko mjesto upisani kao pripadnici nacionalne manjine za koju se izbori provode.

Kao podatak o pripadnosti nacionalnoj manjini mjerodavan je jedino podatak koji je upisan u Registru birača.

Kako bi kandidatura na izborima bila pravovaljana svi predloženi kandidati, kao i birači koji predlažu listu kandidata odnosno kandidaturu, moraju biti upisani u Registru birača kao pripadnici nacionalne manjine za koju se izbori provode.

Svaki građanin ima pravo pregledati svoj upis u Registru birača, tražiti njegovu dopunu ili ispravak tijekom cijele godine, a u vrijeme raspisanih izbora najkasnije 10 dana prije dana određenog za održavanje izbora, odnosno najkasnije do 26. travnja 2023.

Na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr dostupna je Obavijest biračima o izborima za članove vijeća i predstavnike nacionalnih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojoj je sadržana uputa o mogućnostima, vremenu, načinu pregleda, dopune i ispravka podataka upisanih u Registru birača.

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

Odluka o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

(Izvor:https://savjet.nacionalne-manjine.info/)