povratak na sve vijesti

ODABRANI TEKSTOVI CRNOGORSKE ISTORIJE I NJEGOŠEVO CRNOGORSTVO

petak, svibnja 12. 2023.

Predstavljanje knjiga u Crnogorskom domu, u organizaciji Nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske, Društva Crnogoraca i prijatelja Crne Gore „Montenegro“ Zagreb ili Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba, tradicionalno je PRAZNIK KNJIGE. Knjiga profesora dr. sc. Božidara Šekularca „Odabrani tekstovi crnogorske istorije i Njegoševo crnogorstvo“, predstavljena u Crnogorskom domu u Zagrebu 10. 5. 2023., po svemu je odista potvrdila gore naznačeno.

Sam naslov i tema knjige, njen autor, recenzent, prisutni u crnogorskom domu, pitanja i diskusija obilježili su ovu večer knjige, pokazujući još jedan značaj programa izdavačke djelatnosti NZCH i opravdanosti uvrštavanja ovih i ovakvih tema i autora.

Knjigu su predstavili:

prof. dr. sc. MARIJAN PREMOVIĆ

prof. dr. sc. BOŽIDAR ŠEKULARAC - autor

DANILO IVEZIĆ - urednik

Pozdravljajući predstavljače knjige i prisutne u Crnogorskom domu, u ime organizatora i izdavača knjige, Danilo Ivezić (urednik) je između ostalog rekao:

„Postoje, danas, narodi koji nemaju svoju povijest, pa je izmišljaju; postoje i oni kojima je malo svoje povijesti pa kradu od drugih ili prisvajaju tuđu povijest; a postoje i oni koji imaju previše svoje povijesti i najčešće ne znaju što će s njom. I kada ovi treći još uz to i ne znaju svoju povijest onda su mogućnosti manipulacije otvorene i na djelu. Ovi procesi su više od jednog stoljeća prisutni u Crnoj Gori, stoga je objavljivanje ovakvih naslova, kakva je i večerašnja knjiga koju predstavljamo, itekako značajno i bitno za razumijevanje i spoznavanje te crnogorske prebogate povijesti. Sam naslov knjige govori o njenoj suštini „Odabrani tekstovi crnogorske istorije i Njegoševo crnogorstvo“ predstavlja autorov izbor iz nekoliko stotina objavljenih radova različitih tema sa željom.da se makar približi malo saznanje o povijesti Crne Gore-  kako u Uvodu knjige kaže profesor Šekularac. Iako su tekstovi složeni kronološki, dobra strana knjige je da se oni mogu čitati ovisno o interesu za pojedine teme i povijesne cjeline u rasponu tekstova od: „Dukljanska država crnogorski iskon i korijeni“ do „U oreolu slave i besmrtnosti“ (tiče se Njegoša) . Posenban naglasak u cijeloj ovoj priči je na izvorima koji su korišteni u obradi teme. Kako kaže autor: 'Među korištenim izvorima prioriteti su dat onima koji pripadaju službenim aktima, kao što su povelje vladara, vlastele i crkvenih veledostojnika...'

Recenzent knjige prof. dr. sc. MARIJAN PREMOVIĆ je istaknuo:

"... Bibliografija profesora Šekularca je impozantna, ona broji preko 500 jedinica iz svih oblasti njegovog istraživačkog interesovanja. Autor je trideset tri knjige, koje svjedoče o njegovoj kontinuiranoj posvećenosti naučnom i pedagoškom radu i predstavljaju značajan doprinos crnogorskoj istoriografiji. Radovi se odlikuju tematskom raznovrsnošću. Uz tematsku raznovrsnost njegovi se radovi odlikuju novim podacima, ili novim metodološkim pristupom, ali prije svega kritičkim odnosom prema izvorima i prema Profesor Šrkularac je autor trilogije o srednjovjekovnim crnogorskim dinastijama: o Vojislavljevićima, Balšićima i Crnojevićima... 

Kako je nastala knjiga ODABRANI TEKSTOVI CRNOGORSKE ISTORIJE I NJEGOŠEVO CRNOGORSTVO ? U novembru 2019. godine Narodna biblioteka "Stevan Samardžić" Pljevlja ogranizovala je veče posvećeno prof. dr Božidaru Šekularu. Tokom putovanja za Pljevlja s profesorom sam razgovarao o nekim svojim istraživanjima vezanim za srednjovjekovno obrazovanje, o migracijama i temama vezanim za crnogorsku kulturu. O svim tim temama profesor Šekularac je pisao, tada sam mu rekao da je do nekih njegovih radova teško doći i da bi bilo dobro da se objedine u jednoj knjizi. Tu sam mislio na radove:Razvoj školstva i obrazovanja u Crnoj Gori, Istorijski pregled razvoja pismenosti u Crnoj Gori, Crnogorski štampar Božidar Vuković Podgoričanin u svom vremenu, Peroj i Perojci u dokumentima i narodnom sjećanju, Migracije u prošlosti i sadašnjosti iz Crne Gore u Bosnu i Hercegovinu, Kultura kao temelj crnogorskog postojanja, Srednjevjekovne veze i odnosi Crne Gore i Bosne i Hercegovine itd. Pored toga zašto je trebala ova knjiga da izađe?

Posljednjih 15 godina pojavilo se više studija iz crnogorske povijesti, u kojima su zatupljene teme o crnogorskim srednjovjekovnim dinastijama. U nekim od tih djela ne navode se fusnote (poziv na izvore i literaturu), ilustracije se preuzimaju bez dozvole i ne navodi se izvor. U pitanju su kompilacije, u kojima nema arhivskih istraživanja i navođenja objavljenih izvora, koje su nastale na konstrukcijama drugih autora, manjim modifikacijama i (ne)vještim parafraziranjem. Crnogorska istoriografija ima dosta takvih stvari koje su komercijalizovane, o čemu je nivou fenomena moguće napisati više članaka ili ogranizovati naučni skup kako treba tj. kako ne treba pisati istoriju srednjovjekovne Crne Gore.

Stoga je bilo važno da se ponovo objave radovi profesora Šekularca koji se bave srednjovjekovnom tematikom, a napisani su na temelju neobjavljenih i objavljenih izvora, kao i relevantne literature. Knjiga koju večeras promovišemo sadrži tridesetak podnaslova koji se odnose na različite teme od vremena prvih dukljanskih vladara, sve do Petrovića. Knjiga predstavlja autorov izbor iz više stotina objavljenih radova. Želja našeg slavljenika je bila da upozna čitaoce sa manje poznatim karakteristikama povijesnog i kulturnog života Crne Gore u prošlosti... (tekst u cijelosti pročitajte OVĐE )

Obraćajući se prisutnima, autor knjige, prof. dr. sc. BOŽIDAR ŠEKULARAC je rekao:

„Crna Gora, to malo parče zemlje na Mediteranu, oduvijek je privlačilo pažnju raznovrsnih avanturista, istraživača raznih interesovanja i struka, ne samo kao zemlja po mnogo čemu posebna, već kao riznica preplitanja raznih kultura i umjetnosti, naroda i vjere, izuzetnih kulturno-povijesnih. spomenika, a posebno kao zemlja naroda koji je sve to stvorio i odolijevao nasrtajima raznih neprijatelja u određenim vremenima i moćnim državama, carstvima i kraljevinama.

Nažalost, napravili smo kuću na putu sukoba raznih interesa, na razmeđi između Istoka i Zapada, katoličanstva i pravoslavlja, kasnije i islama, pa zato nije čudno što je crnogorska istorija puna događajne, političke, ratne, kulturne povijesti, bogate prošlosti u svim segmentima ljudskog trajanja.

Radi toga prijateljima istorijske literature ponudio sam i predstavio tridesetak rasprava posvećenih različitim temama u kojima dominira opredijeljenost za razdoblje univerzalno prihvaćeno kao srednji vijek. U uvodnom obraćanju dati su razlozi svoga izbora, iz kojih se može naslutiti programsko opredjeljenje i odgovor na pitanje zašto je baš crnogorsko srednjovjekovje. U Crnoj Gori su se istoričari većinom bavili novovjekovnom i savremenom istorijom čime je mene  opredijelila težnja ka izučavanju srednjeg vijeka, stvaranju jedinstvene predstave o crnogorskoj prošlosti upravo u tom vremenu, a na osnovu istraživanja viševjekovne istorije dugog trajanja...

Prijatelji istorijske literature naći će u ovoj knjizi rasprave i članke sabrane iz protekle četiri decenije autorovog rada na srednjovjekovnim temama crnogorske istorije. Knjiga je posvećena društvenoj, državnoj, ekonomskoj, političkoj, prosvjetnoj, crkvenoj i pravnoj istoriji Crne Gore. To je vrijeme, prije svega, političkih kriza i sukoba, vrijeme u kojem su nasrtaji susjednih zemalja bili stalni, uz unutrašnje nemirne prilike.

Sačuvani izvori obuhvaćaju u nizu višegodišnjeg razdoblja, mada ima i fragmenata stranih izvještaja i hroniku različitog porijekla. Ova knjiga svjedoči da je ona plod cjelokupnog istraživačkog i znanstvenog rada autora, te da su se sa naročitom ljubavlju vršila istraživanja vezana za povijesne ličnosti našeg srednjeg vijeka. Vrlo velik broj napomena upućuje na brojne povijesne izvore i bogatu literaturu koja je korištena... (tekst u cjelini pročitajte OVĐE )

Izdavač knjige su Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske i Skaner studio iz Zagreba, a sufinanciran je sredstvima Savjeta za nacionalne manjine.